ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์) ผึ้งงานที่จะช่วยให้การเกษตรประสบความสำเร็จสู่เกษตรอัจฉริยะ ได้นำเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมมาปรับใช้ ตามพันธกิจและเจตนารมณ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรด้วยผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ

ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์)

FB : FarmInno Thailand

Line@ : @farminnothailand

โทร: 089-139-6213

ฟาร์มอินโน สุพรรณบุรี
89/5 .4 .สนามชัย .เมือง .สุพรรณบุรี
099-340-4222

ฟาร์มอินโน ลพบุรี
566-7 .8 .หนองม่วง .หนองม่วง .ลพบุรี
089-801-2017

ฟาร์มอินโน เชียงใหม่
.ทางหลวง เชียงใหม่แม่จัน .ขี้เหล็ก .แม่แตง เชียงใหม่
098-303-7924

ฟาร์มอินโน กาญจนบุรี
3548 .ท่าม่วง .ท่าม่วง .กาญจนบุรี
089-202-0663

ฟาร์มอินโน พะเยา
41 .ท่าวังทอง .เมืองพะเยา .พะเยา
088-956-5536

ฟาร์มอินโน บุรีรัมย์
156 .13 .อีสานเขต .เฉลิมพระเกียรติ .บุรีรัมย์
081-373-9566

© Copyright - Farminnothailand